Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας συνυπέγραψαν η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας συνυπέγραψαν η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας συνυπέγραψαν το Σαββάτο 19 Δεκεμβρίου, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε), με τον Πρόεδρο της κ. Γεώργιο Φουντουλάκη και η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ), η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της κ. Ανδρέα Καμαρλίγκο.
Στην τελετή υπογραφής παραβρέθηκε ο γενικός γραμματέας της ΕΠΕ Αριστείδης Πανανός, ο Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων της ΕΠΕ Σπύρος Σπύρου και το μέλος της της ΕΠΕ Αναστασία Γκούφα, Υπαρχηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016. Από την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος Δρ. Αντρέας Ρούμπας και το μέλος Αριστείδης Ευριπίδου. Αρχηγός της αποστολής της ΚΕΠΕ στους Παραολυμπιακούς του ΡΙΟ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα Κος Μιχαήλ Μιχαηλίδης αλλά και η Παραολύμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου. Η υπογραφή έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα και υπογραμμίσθηκε για άλλη μια φορά η πολύ καλή σχέση των δύο Παραολυμπιακών Επιτροπών.
Στόχος του Συμφώνου που υπογράφηκε είναι η δημιουργία καλών σχέσεων και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με σκοπό την ανάπτυξη του Παραολυμπιακού κινήματος και των Παραολυμπιακών αθλημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Πρόθεση των δυο μερών είναι να δημιουργήσουν μια σχέση εργασίας και εταιρικής σχέσης για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσης σχετικά με τις δομές διακυβέρνησης, το ρόλο κυβερνητικών φορέων και τη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
Έλληνες και Κύπριοι θα συνεργαστούν: Ι. στον τομέα της Φυσικής Αγωγής, ΙΙ. σε ότι αφορά την παιδεία δια του Αθλητισμού (παιδαγωγική – αθλητική έρευνα), ΙΙΙ. στη δημιουργία προγραμμάτων για την προώθηση των Παραολυμπιακών Αθλημάτων, ΙV. στη δημιουργία προγραμμάτων ανταλλαγής γνώσεων για τα στελέχη και τους ειδικούς του Αθλητισμού των Ατόμων με αναπηρία, V. στη δημιουργία σεμιναρίων με τη συμμετοχή ειδικών του Αθλητισμού και ειδικών επιστημόνων του Αθλητισμού σε σεμινάρια και συνέδρια, VI. στην έρευνα του τομέα της αθλητιατρικής επιστήμης, VII. στην ανταλλαγή εξειδικευμένων πληροφοριών, που αφορούν στον Αθλητισμό και στην αντίστοιχη τεχνολογία.
Πιθανές δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος σύμφωνου συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: Συνεργασία σε καμπ προετοιμασίας Παραολυμπιακών Αθλημάτων δίνοντας στους αθλητές και των δύο Παραολυμπιακών Επιτροπών την ευκαιρία να συμμετέχουν. Συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης του αθλητισμού και την ανάπτυξη νέων αθλητών.