Τα Μέλη μας

 1. Ο.ΠΑ.Κ(Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου)

  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση:opak.org.cy

  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mail@cytanet.com.cy

  • Επικοινωνία: (+357) 22496494

 2. Κυπριακή Ομοσπονδία Κανό

  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: canoe.cyp@cytanet.com.cy

  • Επικοινωνία: (+357) 22449601

  • Επικοινωνία: (+357) 22449601

  • Διεύθυνση: Ολυμπιακό Μέγαρο, Αμφιπόλεως 21, Τ.Κ. 2025, Λευκωσία(Γραφείο Β204)

 3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης

 4. Delphinia Swimming Committee

  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: orphanos.andreas@gmail.com

  • Επικοινωνία: (+357) 99-581045

 5. Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου

  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.cssf-shooting.org

  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cyshooting@cytanet.com.cy