Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος

  Ανδρέας Καμαρλίγγου

  Αντιπρόεδρος

  Δρ. Αντρέας Ρουμπά

  Γ.Γραμματέας

  Ανδρέας Γεωργίου

  Ταμίας

  Δημήτρης Ιωάννου

  Μέλος

  Άριστος Ευριπίδου

  Μέλος

  Κυριάκος Τσιουπανής

  Μέλος

  Ευθύμιος Πολυδώρου

  Μέλος

  Αντώνης Αντωνίου

 • LogoTransparent300x355